Democratische Groeperibng Geldrop
Tijdelijke website van de DGG fractie.

De website van de DGG wordt vernieuwd. Binnenkort komt de nieuwe site online.
De fractie van de DGG bestaat uit Henk Dielis, Eric ketelaars, Frits van den Eijnden, Frans Stravers, Claudia Aarts, Dirk van Weert, Ton Steenbakkers (fractie ondersteuner) en Serkan Yarangümeli (fractie assistent)

1,4 miljoen voor een raadsaccommodatie!
Kan dat niet beter besteedt worden in onze gemeente!
Dat is wat we heel vaak gehoord hebben nadat de gemeenteraad besloten had om het gemeentehuis aan te passen. Veel mensen wisten wel een doel waaraan de 1,4 miljoen beter uitgegeven kon worden. De politici zijn zakkenvullers die wel 1,4 miljoen voor zichzelf uitgeven maar anderen in de kou laten staan. De leden van de gemeenteraad worden van vanalles beticht als er geld uitgetrokken wordt om het functioneren van de gemeente beter te maken.

Maar als je met deze mensen in gesprek gaat en je geeft ze meer informatie dan alleen de oppervlakkige schreeuwlelijk uitspraken van de tegenstanders dan ontstaat een heel ander beeld.
Het gaat hier namelijk over een multifunctionele vergaderlocatie die meer door het gemeentelijk apparaat (de ambtenaren) gebruikt gaat worden dan door de raad. In de totale kosten van aanschaf en onderhoud is de nieuwe locatie goedkoper dan de bestaande oplossing en met name veelzijdiger. De raad vergadert maar 4 avonden in de maand en gedurende de rest van de tijd doet de ruimte dienst als kantine voor de ambtenaren, vergaderruimtes voor overleg tussen ambtenaren en voor bezoek van buiten de gemeente. Er worden een groot aantal werkplekken voor medewerkers gerealiseerd. Kortom het is meer een noodzakelijk uitbreiding van het gemeentehuis dan een raadsaccommodatie. Dit alles komt dan in de plaats van de ooit geplande nieuwbouw van het complete gemeentehuis. Door deze accommodatie aan of beter gezegd op het gemeentehuis toe te voegen is nieuwbouw niet meer nodig. De ruimte is multifunctioneel en kan als de raad vergadert omgebouwd worden tot raadszaal.
De raad bouwt deze accommodatie dus niet vooral voor zichzelf maar vooral voor het gemeentelijk apparaat. Van een goed functionerend gemeentelijk apparaat profiteren alle inwoners.
En dan nog de 1,4 miljoen. Een belangrijk deel van dit geld is al bijeengespaard door geen nieuwbouw van het gemeenthuis uit te voeren. Net als iedereen die een grote aanschaf wil doen zoals een nieuwe auto of een nieuw huis heeft ook de gemeenteraad gespaard. Dus dat betekent dat het hele project van de multifunctionele accommodatie geen grote gevolgen heeft voor de begroting en niet leidt tot verhoging van belastingen.
Kortom door slim met de ruimte om te springen en alleen dat te bouwen wat nodig is, komt er een multifunctionele oplossing ten gunste van heel onze gemeente.

Kadernota begroting 2018
De fractie van de DGG heeft de kadernota voor de begrting kritisch bekeken en is van meding dat we Geldrop-Mierlo moeten blijven ontwikkelen.
klik
hier om de complete reactie te lezen.
Burgerpanel
Het DGG burgerpanel bestaat sinds 2011. Maandelijks legt de fractie van de DGG belangrijke actuele vraagstukken voor aan dit panel.
Het beleid van de DGG fractie wordt mede bepaald door de mening van het DGG burgerpanel.
Lid worden van het DGG burgerpanel kan door een mail te zenden aan
info@dgg-geldrop-mierlo.nl
Huisvesting TMSG
De DGG is altijd al voorstander geweest van het wijzigen van het bestemmingsplan aan de bleekvelden om de huisvesting van de TMSG daar mogelijk te maken.
Tot op heden was er geen meerderheid in de raad voor deze route. De DGG vindt het haar verantwoordelijkheid om naar oplossingen te zoeken voor het huisvestingsvraagstuk van de TMSG. Daarom heeft zij altijd voorstellen gesteund om naar oplossingen te zoeken ook al stond in een aantal van deze voorstellen dat de wijziging van het bestemmingsplan niet aan de orde mocht komen.
Nu lijkt er wel een meerderheid te zijn om de optie van de wijzing van het bestemmingsplan te betrekken bij het onderzoek nar een oplossing voor de huisvesting van TMSG.
Daarom heeft de DGG het initiatief genomen om een amendement op te stellen om de bestemmingsplan optie toe te voegen aan het voorstel.
Zoals gebruikelijk werd de DGG met het opperen van dit voorstel flink bekritiseerd door enkele fracties in de raad die blijkbaar deze optie buiten beschouwing willen laten.
De DGG zet haar amendement nu door een hoopt dat er een meerderheid in de raad te halen is.