Nieuws

  • We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen! 17 juli 2017

De DGG wil onze gemeente blijven ontwikkelen. Tijden veranderen, nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Daar moeten we op inspelen. Daar waar we bedreigingen zien moeten we ze het hoofd bieden, daar waar we kansen zien moeten we ze grijpen. Op die manier houden we onze gemeente bij de tijd en blijft het een fijne plek om te wonen. We noemen hier een paar voorbeelden waar de DGG graag samen met de inwoners aan wil werken.

Innovatie en maatschappelijke ontwikkeling

Geldrop-Mierlo ligt in de Brainport regio. We moeten ervoor zorgen dat onze gemeente de komende jaren meer gaat profiteren van deze positie. Het opzetten van een lokaal ontwikkelingsplan is noodzakelijk. We moeten er met ons lokaal ontwikkelingsplan voor zorgen dat een deel van de beschikbare financiële middelen naar onze gemeente komt.

Meer aandacht voor de ontwikkeling van de woonomgeving

De DGG is van mening dat er zo snel mogelijk wijkontwikkelingsplannen moeten komen om de leefbaarheid in de wijken op peil te houden. Neem nu Braakhuizen Zuid een wijk met volop voorzieningen in de vorm van een dienstencentrum, een kerk die een maatschappelijke functie krijgt en winkels in het hart van de wijk. Al jaren wordt er gesproken over een wijkontwikkelingsplan en al jaren gebeurd er niets. Is er dan geen geld? In tegendeel, er is een budget beschikbaar. De inwoners zijn verenigd in een werkgroep en staan te popelen. Er is alleen maar actie nodig om de wijk aantrekkelijk te maken en te houden voor de bewoners en de lokale ondernemers.

Geluidsoverlast A67: Meten is weten.

Veel inwoners van verschillende wijken van de kern Geldrop klagen over geluidsoverlast van de A67. DGG is van mening dat er een gedegen onderzoek moet komen naar geluidsoverlast van A67. Er bestaan meetinstallaties die voor langere tijd kunnen worden geplaatst, zodat beter kan worden vastgesteld of, en hoe hoog de geluidswaarden zijn op verschillende tijdstippen. De DGG pleit er voor om dit als project op te nemen in de begroting.

Conclusie

Als we zien wat er op dit moment in onze gemeente gebeurd en hoe de tijden veranderen, dan moeten een aantal zaken opnieuw tegen het licht houden. De DGG is bereid dit te doen. Niet vast blijven hangen in oude ideeën want in het belang van onze inwoners moeten we onze gemeente blijven ontwikkelen.Nieuwsoverzicht