Standpunten

 • DGG nog niet akkoord met de nieuwe kernwaarden voor het sociaal domein.
 • Henk Dielis: Huisvesting maatschappelijke organisaties Braakhuizen-Zuid
 • Inspraak bij elke voorstel
 • De DGG laat zich inspireren door wat er leeft in onze gemeente!
 • Thuis zijn en zich thuis voelen: woonomgeving en wijkontwikkelingsplannen
 • Jonkvrouw: Reactie van de DGG op de zienswijze van de inwoners van de Losweg
 • Wonen en wijkontwikkeling.
 • Voorzieningen in de wijken verbeteren
 • Inrichting van de woonomgeving
 • Onderwijs in onze gemeente
 • Onderwijs en de brede school
 • Sociale weerbaarheid en veiligheid in en rond de school
 • Door te investeren in onderwijs ontwikkelen we onze gemeente
 • Beleid samen met de inwoners
 • Dynamisering van de begroting
 • Het moet voor iedereen duidelijk zijn waar de gemeente zijn geld aan besteed.
 • Financiële positie van de gemeente
 • Onderhoud leefomgeving
 • Bereikbaarheid en Verkeer
 • Lokaal openbaar vervoer
 • Veiligheid en handhaving in onze gemeente
 • Hondenpoep en kattenoverlast
 • Geldrop-Mierlo aantrekkelijk voor Jongeren en positieve jongerencultuur
 • Zorg en inkomen zijn belangrijke pijlers van de samenleving
 • Subsidies en accommodaties