Standpunten

  • Onderwijs in onze gemeente 0 null 0000

Onderwijs is zeer belangrijk in onze gemeente. Het gaat om onze jeugd, onze toekomst. DGG is voor goed en degelijk onderwijst ingebed in de samenleving. Om goed onderwijs in onze gemeente te realiseren is het van belang dat alle instanties op het gebied van het onderwijs goed samenwerken.

Dat de samenwerking binnen het basisonderwijs in Geldrop-Mierlo een steuntje in de rug nodig heeft blijkt wel uit de vele perikelen van de afgelopen maanden. Schoolbesturen die moeite hebben om een gezamenlijk schoolgebouw te ontwerpen en niet verder komen dat een gebouw met de ruggen tegen elkaar. Allemaal zaken die niet het beeld geven van een goed samenwerkend basisonderwijs.

In de ogen van de DGG ligt hier de schone taak voor het gemeentebestuur om de samenwerking in het basisonderwijs een steuntje in de rug te geven. Het instellen van een vernieuwd educatief beraad in onze gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren om de samenwerking in het onderwijsveld te versterken.Standpuntenoverzicht