Standpunten

  • Onderwijs en de brede school 0 null 0000

De gemeente moet initiatieven naar het onderwijs gaan ondernemen, die leiden tot een brede samenwerking met allerlei instanties, die raakvlakken hebben met het onderwijs èn het welzijn in de wijk.

De basisschool moet onderdeel uitmaken van het centrum van een wijk. Om een brede school te zijn is het dan niet voldoende huisvesting te bieden aan een peuterspeelzaal en een kinderdagopvang. De school moet ook onderdak bieden aan bijvoorbeeld een steunpunt voor ouderen of adviesbureau voor opvoeding, aan de bibliotheek, aan een wijkvereniging en zo zijn er, per wijk, zeker nog andere aanvullingen mogelijk. Hier ziet de DGG het belang van een gebiedsregisseur en de overlap die gebiedsgericht werken met onderwijs moeten kunnen maken

Door de voortschrijdende ontkerkelijking ligt er voor de basisscholen een unieke kans om een zeer laagdrempelig wijk- en/of ontmoetingscentrum te worden, waar, naast het geven en krijgen van onderwijs, de mogelijkheid bestaat om informatie in te winnen over hoe onze maatschappij in elkaar steekt en waar mensen klaar staan om de vrager van informatie op het juiste spoor te zetten en hem/haar zelfs aan de hand mee te nemen naar de juiste plek. Elke school maakt voor zichzelf uit welke instanties zij hiervoor wil uitnodigen. Dit is ook “Samen werkt…”

Een brede school is nooit af. De ontwikkelingen in onderwijsland gaan zo snel en het is dan goed dat iedere school voor zichzelf uit kan maken welke zij hierin wil gaan volgen, maar dat hier voor iedere school uitgelezen kansen liggen om zo laagdrempelig mogelijk bezig te zijn, moge duidelijk zijn. Bovendien is het eigenlijk gewoon zonde om een gebouw dat normaliter maar zes uren per dag in gebruik is niet voor meer uren per dag te benutten.

Maatschappelijke instanties, zoals de bibliotheek, de volksuniversiteit, het I.V.N. maar ook sportverenigingen en wijkorganisaties moeten in hun activiteitenprogramma aangemoedigd worden om hierin ook in initiatieven te ontplooien. Initiatieven die gunstig werken bij de subsidieaanvragen. Hier groeit dan een “Samen werkt…” in optima forma.

De DGG denkt hierbij aan de inrichting van een zorgnetwerk voor elke school en niet, zoals nu het geval is, om zorgnetwerken wijkoverstijgend te laten opereren. Wij staan voor kleinschaligheid in deze en zijn ervan overtuigd dat het netwerk met deze manier van werken beter resultaat bereikt dan op de huidige tamelijk grootschalige opzet.Standpuntenoverzicht