Standpunten

  • Door te investeren in onderwijs ontwikkelen we onze gemeente 0 null 0000

De kracht van de Brainport regio Eindhoven ligt in kennis en innovatie. Investeren in onderwijs vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei en daarmee de groei van onze gemeente.

DGG is voor het beste onderwijs en eerlijke kansen voor iedereen. De gemeente moet daarom onderwijs de kwaliteit en aandacht geven die het verdient.

Verdere ontwikkeling van de relatie tussen het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven moet gestimuleerd worden. In de Brainportregio zijn vele programma’s op dit gebeid actief waarin overheid, bedrijfsleven en onderwijs samenwerken aan het interesseren van jongeren voor een technische opleiding. Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen een belangrijke rol spelen in het lokaal innovatie beleid.

Als het aan de DGG ligt gaat de gemeente een duidelijkere regierol spelen op het gebied van onderwijs, de laatste jaren is gebleken dat dat echt wel nodig is.Standpuntenoverzicht