Standpunten

  • Dynamisering van de begroting 0 null 0000

Op het gebied van de gemeentelijke financiën heeft de DGG sterk gepleit voor een zogenaamde dynamische begroting. Dit wil zeggen dat je het geld voor bepaalde projecten ook daadwerkelijk afschrijft in het jaar dat het wordt betaald. Vele projecten hebben immers een looptijd van meerdere jaren. Als je dan het geld in de begroting van één jaar opneemt, krijg je een scheef beeld. Dit geeft meer transparantie en voorkomt dat je jaarlijks een fors overschot hebt. Tevens is het gemakkelijker om de planning van werkzaamheden af te stemmen waardoor je een beter zicht krijgt op haalbaarheid en uitvoering.

Jaarprogramma’s moeten uitvoerbaar zijn op het gebied van capaciteit, logistiek (procedures) en financiën en hiertoe is dynamisering op alle drie deze vlakken noodzakelijk. Dynamisering levert tevens op dat de raad op de hoogte blijft van ontwikkelingen op deze drie gebieden en zo nodig haar raadsprogramma kan bij stellen. Met deze dynamisering van de begroting zijn we al een goed stuk op weg. Echter, wat we nog niet doen is jaarlijks ook al het bestaande beleid onder de loep nemen; we kijken nog te veel naar de nieuwe dingen die we willen gaan doen en vergeten vaak te kijken of alle dingen die we in het verleden besloten hebben nog wel effectief zijn.Standpuntenoverzicht