Standpunten

  • Het moet voor iedereen duidelijk zijn waar de gemeente zijn geld aan besteed. 0 null 0000

Telkenmale aan het einde van het jaar tonnen overschot hebben, terwijl er bij de begroting op duizend euro bezuinigd moet worden is onverteerbaar. Veel van de onduidelijkheid in de begroting komt voort uit het schuiven met de reserves. Dit proces moet veel transparanter worden. Sparen als je geld over hebt en uitgeven als het nodig is.

Ook moeten we bezuinigingen terugdraaien als er geld over blijkt te zijn. Nu gaat het overschot vaak in de spaarpot terwijl de bezuinigingen blijven bestaan. De DGG denkt hier anders over. Een aantal jaar geleden was er bezuinigd op de basissubsidie voor verenigingen omdat er een tekort zou zijn. Toen aan het einde van het jaar bleek dat er een overschot was heeft de DGG het initiatief genomen om deze bezuiniging weer terg te draaien en met behulp van andere fracties is dit gelukt.

 

In de ogen van de DGG moet elke inwoner in de begroting en de jaarrekening kunnen terugvinden waaraan de gemeente zijn geld besteedt. Maar in de praktijk zijn de gemeentefinanciën nu nog vaak ondoorzichtig en het werkterrein van specialisten. Dat moet anders, want daarvoor zijn de gemeentefinanciën te belangrijk.

Natuurlijk zijn er allerlei regels waar de gemeente zich aan moet houden maar er moet een beknopte samenvatting komen die we openbaar maken (via de krant, internet, etc.) die voor iedereen te begrijpen is. Standpuntenoverzicht