Standpunten

  • Onderhoud leefomgeving 0 null 0000

Ten aanzien van onderhoud en renovatie van de woonomgeving dienen de inwoners van onze gemeente inzicht te hebben in de planning van de uitvoering, zodat zij weten wanneer hun omgeving (straten en plantsoenen) na inspraak aan de beurt komt voor onder onderhoud en renovatie. Op dit gebied kan de inspraak en informatievoorziening nog sterk verbeterd worden.

Zo zou men bij het vegen van de straten vooraf bericht kunnen geven zodat men de auto elders kan parkeren en de gehele staat onbelemmerd geveegd kan worden.

 

Het niveau van het onderhoud van de straten en plantsoenen is de afgelopen jaren teruggebracht tot het niveau: sober. Dit is het gevolg van de bezuinigingen van de landelijke overheid die de gemeente getroffen hebben. De DGG wil dit niveau weer optrekken.

Echter zolang de gemeentelijke financiën dit niet toelaten moet prioriteit geven worden aan het onderhoud van de trottoirs en slechte weggedeelten in de wijken. Daarnaast moet er continu toezicht zijn op de onderhoudstoestand van de speelvoorzieningen in de wijken. Binnen het totale onderhoudsbudget moeten hier de prioriteiten liggen.

Opvallend is dat het onderhoud er in sommige wijken slechter uit ziet als in andere wijken. Onderzocht moet worden wat de oorzaak hiervan is en dit moet opgelost worden. Onderhoud van de leefomgeving moet onderdeel zijn van de wijkontwikkelingsplannen

De DGG blijft er voorstander van om meer groen in onderhoud te geven bij inwoners. Het is van belang voor thuis voelen in de wijk en leidt tot meer betrokkenheid. Ook hier moeten we nu eens een keer ophouden met te zoeken waarom dit niet kan en kijken waar dit wel mogelijk is.Standpuntenoverzicht