Standpunten

  • Lokaal openbaar vervoer 0 null 0000

Het openbaar vervoer krimpt steeds verder. Op dit moment zijn de vervoersbewegingen met name gericht om van plaats naar plaats te komen. Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is het nagenoeg niet mogelijk om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Hierdoor is het voor mensen, die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn, steeds moeilijker om bijvoorbeeld vanuit huis naar het station te reizen of naar het centrum. Lokaal openbaar vervoer is hiervoor de oplossing. Er is een aantal jaar geprobeerd om lokaal openbaar vervoer op poten te zetten. Dit is niet gelukt. Echter de destijds gekozen methode is in de ogen van de DGG niet de juiste. Door de gekozen methode zijn we verstrikt geraakt in een web van regels waardoor de uiteindelijke oplossing niet goed kon functioneren ondanks de inzet van veel vrijwilligers.

De DGG is voorstander van een kleinschalig vraagafhankelijk vervoersnetwerk zoals dat bijvoorbeeld ook in Eindhoven operationeel is. Door te kiezen voor een dergelijke methode kan netwerk opgezet dat past bij de vragen en behoeften in onze gemeente op dit gebied. 

De DGG ziet het lokaal openbaar vervoer als een collectieve voorziening in het kader van de vernieuwde wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).Standpuntenoverzicht