Standpunten

  • Hondenpoep en kattenoverlast 0 null 0000

Binnen onze gemeente is er nog steeds overlast van hondenpoep. Het invoeren van de hondenbelasting heeft hier geen einde aan gemaakt. Ook hier moet de handhaving beter. Ook buiten de gewone kantoortijden moet hier gehandhaafd worden. De DGG waakt ervoor dat de hondenbelasting puur een doelbelasting blijft en niet hoger is dan de kosten voor het handhaven van de regels en het opruimen van de hondenpoep. Het standpunt van de DGG is nog steeds dat de hondenbezitters zelf de hoogte van de belasting moeten kunnen bepalen door hun gedrag. Als de bezitters ervoor zorgen dat er minder overlast is, hoeft de gemeente minder te doen en moet de belasting omlaag. De belasting kan nooit hoger zijn dan de gemaakte kosten. De DGG houdt hier sterk aan vast. Echter, toen de kosten lager bleken dan de belastingopbrengsten besloot de meerderheid van de raad om de belasting niet te verlagen terwijl dit wel was afgesproken. De DGG is het hier niet mee eens. Gelukkig is het dit jaar bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen gelukt om regels toe te voegen wanneer de hondenbelasting verlaagd wordt.

In overleg met de inwoners moet gekeken worden naar slimme oplossingen. Op verschillende plaatsen in de gemeente heeft overleg met de inwoners al geleid tot het aanleggen en verleggen van slimme uitlaatroutes die de overlast sterk verminderen. Daarnaast moet er meer gehandhaafd en bekeurd worden, ook buiten kantoortijden en in het weekend. Op tijden dat de meeste mensen werken worden de honden nauwelijks uitgelaten, dus is het effect van handhaven hier klein. Buiten de reguliere werktijden, als de meeste mensen hun hond uitlaten, is er geen handhaving te zien.

De regels in onze gemeente zeggen dat je je hond alleen mag uitlaten op plaatsen waar dit staat aangegeven. Voor de overige plantsoenen geldt dat je de uitwerpselen van je hond moet opruimen.

Er zijn echter veel plantsoentjes waar helemaal geen aanduiding staat over het wel of niet uitlaten van honden en waarbij het onduidelijk is of dit nu wel of niet mag. De DGG is er daarom voorstander van om op deze plaatsen extra borden te plaatsen en duidelijk te handhaven.

 

Steeds meer inwoners van onze gemeente klagen over overlast door katten. Kattenbelasting kan als gevolg van artikel 226 van de gemeente wet niet geheven worden, omdat hier alleen honden genoemd worden als huisdieren waarover de gemeente een belasting mag heffen. Maar ook kattenuitwerpselen veroorzaken overlast. Daarnaast laten steeds meer katteneigenaren hun katten vrij rond lopen. Niet iedereen is hier van gediend. De DGG wil onderzoeken op welke wijze de gemeente beleid kan maken om de overlast van katten terug te dringen.Standpuntenoverzicht