Standpunten

  • Geldrop-Mierlo aantrekkelijk voor Jongeren en positieve jongerencultuur 0 null 0000

Ook voor jeugd en jongeren moet het goed en prettig leven zijn in Geldrop-Mierlo. Met alleen goede scholen met degelijk onderwijs, fatsoenlijke fietspaden, speelvoorzieningen, sportclubs etc. zijn we er niet. De DGG is van mening dat er voor jeugd en jongeren meer activiteiten georganiseerd moeten worden. Niet vanuit de visie om problemen op te lossen en de jongeren van de straat te houden maar met een positieve insteek; jongeren verdienen een volwaardige plek in Geldrop-Mierlo en daar hoort bij dat deze groep zich prettig voelt in hun woonomgeving en niet voor hun vermaak en vertier is aangewezen op andere dorpen en steden. Het mag duidelijk zijn dat, wanneer jongeren zich thuis voelen in Geldrop-Mierlo, de sociale cohesie groeit, men zal zich hier willen vestigen en werk zoeken. Dat hierbij een taak is weggelegd voor het jongerenwerk is, wat ons betreft, helder, maar ook andere partijen moeten niet uit het oog worden verloren en actief betrokken worden bij het opzetten van deze jongerenactiviteiten. Denk hierbij aan wijkverenigingen, (sport)clubs, muziekverenigingen, horeca, het lokale bedrijfsleven en de gemeente zelf.

Naast het jongerenwerk gericht op probleemgroepen, moet het Cultureel Jongerenwerk meer gestalte krijgen in onze gemeente. Doel moet zijn, dat jongeren zichzelf organiseren en zelf activiteiten opzetten ter bevordering van de jongerencultuur in onze gemeente. Ook jongeren moeten zich thuis voelen en de veel geslaakte kreet dat er voor jongeren niets te doen is in onze gemeente, moet verdwijnen door een uitgebreid activiteitenpakket met een centrale huisvesting voor deze activiteiten in beide kernen. Als het aan de DGG ligt komen hier concrete initiatieven voor.

Voor jongeren biedt onze gemeente nog te weinig activiteiten op het gebied van cultuur en verenigingsleven. Er is wel veel aandacht voor jongeren, maar allemaal vanuit een probleem-gedachte. Er is te weinig aandacht voor de jongerencultuur. Daarom moet er meer ondersteuning komen voor organisaties die activiteiten op dit gebied organiseren.

Er gaat in de gemeente veel geld naar het Centrum Jeugd en Gezin, naar het jongerenwerk van de LEV groep. Al deze middelen zijn gericht op de jongeren die in een probleemsituatie zitten of overlast veroorzaken. Uit landelijke cijfers is bekend dat dit ongeveer 10% van de jongeren betreft. De DGG is van mening dat de gemeente ook middelen over moet hebben voor de 90% van de jongeren in onze gemeente die niet in een probleemsituatie zitten, maar wel graag in de eigen gemeente hun jongerencultuur beleven en zich hiervoor willen inzetten.

Veranderlabs lijken hier een toverwoord, maar leveren concreet bijna niets op. Wat het oplevert is veel te kleinschalig en beperkt. DGG is voor een veel grootschaliger aanpak.

Voorkomen moet worden dat bureaucratie en regeldruk positieve jongerenactiviteiten in de kiem smoren, zoals dat de afgelopen jaren regelmatig is voorgekomen. Positief jeugd- en jongerenbeleid moet daarom herkenbaar worden in het bestuur. Er moet een wethouder komen die het positieve jongerenbeleid als speciaal aandachtsveld in zijn portefeuille heeft.

De jongeren ruimte bieden in de eigen gemeente en ze daarmee vasthouden moet het devies zijn. Geldrop-Mierlo moet ook een plek voor jongeren zijn. Uit de enquêtes tot nu toe onder de jongeren blijkt dat dat nog niet het geval is. En dat moet veranderen.Standpuntenoverzicht