Standpunten

  • Subsidies en accommodaties 0 null 0000

De DGG is van mening dat de verenigingen en instellingen in de gemeente Geldrop-Mierlo op een voldoende wijze gesubsidieerd moeten worden, zodat deelname aan de activiteiten van deze verenigingen en instellingen voor iedereen mogelijk blijft. Ook voor de zwakkeren in de samenleving. Wij zijn van mening dat er een goed en doorzichtig subsidiesysteem moet zijn, waarbij de activiteiten en het belang van de verenigingen en instellingen voor de gemeenschap van Geldrop-Mierlo voorop dienen te staan. Deze manier van subsidiëren moet goed bekend zijn bij de verenigingen en stichtingen.

De DGG is van mening dat verenigingen en instellingen die dat willen, moeten kunnen beschikken over een huisvesting in eigen beheer. Wel met alle hierbij horende verantwoordelijkheden. In het verleden ontstane verschillen dienen weggewerkt te worden, zodat alle verengingen en instellingen op een gelijke wijze voorzien zijn van huisvesting.

Het grootste deel van de subsidiegelden gaat naar enkele professionele organisaties in onze gemeente. De DGG is voorstander van periodieke evaluatie waarbij gekeken moet worden naar de kwaliteit van de uitvoering van taken en diensten, de overlapping van taken en diensten met vrijwillige organisaties waarbij de vrijwillige organisaties prevaleren (wat vrijwillige organisaties al doen hoeven de professionals niet meer te doen), marktconformiteit van de dienstverlening.

De DGG is daarom voorstander van regelmatig contact van de gemeenteraad met deze organisaties. We stellen daarom voor om jaarlijks een ontmoeting te organiseren waarbij de organisatie de gemeenraad op de hoogte brengt van activiteiten en plannen en van hun kijk op de gemeente in relatie tot hun taak.Standpuntenoverzicht